Image

Ochrona danych

Schwarte Jansky GmbH poważnie traktuje ochronę danych osobowych, takich, jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, czy adres e-mail. Bez Państwa zgody nie pozyskujemy za pomocą strony internetowej żadnych danych osobowych. Tylko Państwo mogą zadecydować, czy te dane zostaną nam przekazane, np. w ramach rejestracji, zapytania itp. Udostępnione przez Państwo dane osobowe wykorzystujemy generalnie do odpowiadania na zapytania i umożliwiania dostępu do pewnych informacji lub ofert. Firma Schwarte Jansky GmbH nie sprzedaje ani nie zbywa w jakikolwiek inny sposób Państwa danych osobowych osobom trzecim.