Image

Stopka redakcyjna

ARBA Behälterbau und Service GmbH
Gewerbering 13
06571 Roßleben
Telefon +49 (0) 3467291618
Faks +49 (0) 3467281446
E-Mail: office@schwarte-group.com
Website: www.schwarte-processing.com

Zarząd
Dirk Then

Siedziba: Roßleben
NIP-VAT-EU: DE 284799965

Schwarte-Milfor Sp. z o.o.
Al. Obrońców Tobruku 3A
PL 10-092 Olsztyn
Telefon: +48 895221802
Faks: +48 895276887
biuro@schwarte-group.com

Zarząd:
Dirk Then
Albert Wawrzyniak

Siedziba: Koszalin
NIP-VAT-EU: PL 6692124832

Prawa autorskie

Copyright 2011 Schwarte Jansky GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszelkie treści na stronie Schwarte Jansky GmbH (teksty, zdjęcia, grafiki, pliki video, animacje, jak również ich układ itp.) podlegają ochronie praw autorskich i innym ustawom dotyczącym ochrony danych. Ochrona prawna dotyczy także baz danych itp. Opublikowane treści służą jedynie zgodnemu z przeznaczeniem przeglądaniu w Internecie. Treści niniejszej strony internetowej nie mogą być powielane, publikowane, zmieniane, czy udostępniane osobom trzecim, w formie naruszającej prawa autorskie, bez wyraźnej pisemnej zgody ze strony Schwarte Jansky GmbH. Wszystkie znaki handlowe i marki podane na stronie internetowej Schwarte Jansky GmbH są chronione prawem o znakach towarowych, chyba że podano inaczej.

Gwarancja

Wszystkie dane dotyczące oferty internetowej zostały dokładnie sprawdzone. Staramy się stale poszerzać i aktualizować informacje dotyczące oferty. Nie możemy jednak udzielić gwarancji co do kompletności, poprawności i aktualności tych informacji Schwarte Jansky GmbH udostępnia niniejsze informacje bez jakiejkolwiek gwarancji czy zapewnienia w postaci dosłownej czy dorozumianej. Schwarte Jansky GmbH wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za szkody powstałe w sposób bezpośredni lub pośredni w wyniku korzystania z niniejszej strony internetowej, o ile nie wynikają one z działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa firmy Schwarte Jansky GmbH.