Image

Fizyka i chemia w praktyce: nasze systemy procesowe, Aparatura i urządzenia specjalne

Obok produkcji urządzeń zbiornikowych oferujemy opracowanie i wykonanie precyzyjnych systemów do różnych procesów produkcyjnych, niezależnie od tego, czy zakres dotyczy przetwarzania produktów przemysłu spożywczego czy procesów chemicznych.
  • Pomiar i kontrola temperatury, ciśnienia, poziomu pH, prędkości obrotowej mieszadeł i innych wielkości fizycznych

  • Procesy ogrzewania, dozowania, transportu cieczy

  • Wizualizacja danych procesowych na panelu operatorskim oraz ich archiwizacja na nośnikach danych

  • Połączenie operacji jednostkowych w kompletny proces technologiczny

  • Sterowanie i automatyzację o różnym stopniu zaawansowania