Image

STOPKA REDAKCYJNA

PROJEKT I REALIZACJA

Effecticore Marketing GmbH
www.effecticore.de

PRAWA AUTORSKIE DO FOTOGRAFII:


SCHWARTE GROUP Sp. z o.o.
Al. Obrońców Tobruku 3A
10-092 Olsztyn

Tel.: +48 89 522 18 02
Faks: +48 89 527 68 87
E-mail: schwarte-processing@schwarte-group.com
Strona WWW: www.schwarte-processing.com

Zarząd: Ferdinand Hartmann, Dirk Wiegrefe, Danuta Skrajny, Philipp Bringmann
Wpis do rejestru handlowego: Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydz. Gosp. KRS 0000083155
NIP UE: PL 6692124832
Kapitał własny: 4 528 600,00 PLN

Zdjęcia własne
shutterstock

TREŚĆ STRONY INTERNETOWEJ

Nie ponosimy odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność informacji znajdujących się na stronie internetowej. Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Części stron lub cała witryna mogą być modyfikowane, uzupełniane i usuwane, a ich publikacja zostać czasowo bądź ostatecznie wstrzymana bez specjalnego powiadomienia użytkowników online.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do obcych stron internetowych („hiperlinków”) znajdujących się poza zakresem odpowiedzialności operatora niniejszej witryny, jego zobowiązanie do odpowiedzialności występuje wyłącznie w przypadku, gdy posiada on wiedzę o treściach i w sposób uzasadniony można od niego oczekiwać zapobieżenia wykorzystania treści niezgodnych z prawem.

Niniejszym oświadczamy, że w momencie wstawienia odnośników nie posiadaliśmy żadnych informacji o obecności nielegalnych treści na linkowanych stronach. Operator niniejszej strony internetowej dystansuje się od niemożliwych do wykrycia treści niezgodnych z prawem i/lub błędnych treści umieszczonych na wszystkich zalinkowanych / powiązanych stronach zewnętrznych operatorów stron. Operator niniejszej strony internetowej nie ma żadnego wpływu na obecną i przyszłą strukturę, zawartość lub prawa autorskie zalinkowanych / powiązanych witryn. Niniejszym operator dystansuje się od wszelkich treści zalinkowanych / powiązanych stron, które poddano modyfikacji od momentu wstawienia odnośnika. Oświadczenie to dotyczy wszystkich linków lub odnośników umieszczonych na własnej witrynie internetowej.

PRAWO AUTORSKIE I PRAWO OZNACZEŃ ODRÓŻNIAJĄCYCH

Autor dokłada starań, aby we wszystkich publikacjach uwzględnić prawa autorskie do stosowanych grafik, dokumentów dźwiękowych, nagrań wideo i tekstów bądź korzystać z niepodlegających licencjonowaniu grafik, dokumentów dźwiękowych, nagrań wideo i tekstów.

Wszystkie wymienione w ramach witryny i ew. chronione przez podmioty trzecie znaki towarowe podlegają w nieograniczonym stopniu postanowieniom aktualnie obowiązującej ustawy o znakach towarowych oraz prawom własności poszczególnych zarejestrowanych właścicieli.

Sam fakt wymienienia nie oznacza, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich! Autor stron jest wyłącznym właścicielem praw autorskich do opublikowanych i stworzonych przez siebie obiektów. Zabrania się powielania lub wykorzystywania takich grafik, dokumentów dźwiękowych, nagrań wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej zgody autora.

OCHRONA DANYCH

Użytkownik ujawnia dane osobowe lub handlowe takie, jak adresy e-mail, nazwiska czy adresy wyłącznie na zasadzie dobrowolności.

Jeżeli ktoś korzysta z możliwości podawania danych osobowych na naszej stronie internetowej, wówczas przesyłając te informacje jednoznacznie oświadcza, że zaznajomił się z problematyką ochrony danych osobowych w Internecie.

Prosimy o przestrzeganie naszych szczegółowych wskazówek dotyczących ochrony danych.

APLIKACJA SPONTANICZNA

Spontaniczne przesyłanie dokumentów aplikacyjnych jest przez nas mile widziane. Korzystając z wybranego przez siebie sposobu ich przesyłania muszą Państwo samodzielnie zatroszczyć się o wystarczające bezpieczeństwo. Nie zalecamy korzystania z poczty e-mail bez odpowiednich metod szyfrowania, gdyż w takich przypadkach również osoby nieuprawnione będą miały możliwość odczytu i wykorzystania Państwa danych. Szyfrowane wiadomości e-mail zawierające dokumenty aplikacyjne należy przesyłać wyłącznie na adres career@schwarte-group.com.
Nie udostępniamy żadnego portalu umożliwiającego przesyłanie nam dokumentów, w związku z czym, jeżeli nie mają Państwo zaufania do elektronicznych kanałów komunikacyjnych, prosimy o przesyłanie aplikacji drogą tradycyjną.

SPRZECIW WOBEC REKLAM

Wykorzystywanie naszych upublicznionych danych kontaktowych do przesyłania niezamawianych informacji (reklam itd.) jest niepożądane i niedozwolone. Zastrzegamy sobie prawo do wszczęcia kroków prawnych przeciwko podmiotom przesyłającym tzw. wiadomości spam.

WAŻNOŚĆ NINIEJSZEGO WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZALNOŚCI

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako element witryny internetowej, która zawiera odnośnik prowadzący do tej strony. Jeżeli fragmenty lub poszczególne sformułowania niniejszego dokumentu nie odpowiadają, przestają odpowiadać lub odpowiadają w niepełnym zakresie obowiązującemu stanowi prawnemu, nie wpływa to na treść i ważność pozostałych części dokumentu.

SFORMUŁOWANIA NEUTRALNE PŁCIOWO

W celu zapewnienia większej czytelności tekstów zrezygnowaliśmy z form wskazujących na płeć. W żadnym przypadku nie zakłada to dyskryminacji którejkolwiek z płci. Treści niniejszej strony internetowej są skierowane w takim samym stopniu do kobiet jak i mężczyzn. Dziękujemy za zrozumienie.