Image

SCHWARTE PROCESSING – Obieramy kurs na oczekiwania klienta

SCHWARTE PROCESSING zalicza się europejskich liderów rynkowych i technologicznych w zakresie produkcji zbiorników i aparatury do magazynowania, przetwarzania płynnych spożywczych i innych delikatnych substancji. Nasz portfel produktów obejmuje zbiorniki magazynowe i procesowe z wysokiej jakości stali szlachetnej o różnych wymiarach aż po zbiorniki wielkogabarytowe, które produkowane są w stanie kompletnym w układzie pionowym w naszej wysokiej hali produkcyjnej. Dodatkowo produkujemy - również niezależnie od naszych zbiorników - aparaturę do różnych procesów produkcyjnych, takich jak fermentacja czy sterylizacja, którą możemy również zamontować w istniejących strukturach linii produkcyjnych. Naszą różnorodną ofertę uzupełnia produkcja dennic różnego rodzaju i wielkości. Na powierzchni produkcyjnej 70 000 m2 w naszych polskich zakładach w Olsztynie i Koszalinie pracuje ponad 250 pracowników, specjalistów w różnorodnych zakresach działania ‒ od inżynierii poprzez obróbkę metali aż po serwis i konserwację. Dzięki temu możemy realizować krótkoterminowo zarówno duże projekty, jak i kompleksowe rozwiązania specjalne, oraz wspierać naszych klientów profesjonalną wiedzą również po zakończeniu projektu. W kilku słowach: Cokolwiek zamierzasz, zrealizujemy Twoje plany.

POSSEHL: NIEZAWODNY PARTNER SCHWARTE PROCESSING

SCHWARTE PROCESSING jest częścią POSSEHL Mittelstandsbeteiligungen GmbH, w skrócie PMB, z siedzibą w Lubece. Jako inwestor nastawiony na działania długookresowe, nieprowadzący krótkookresowych strategii sprzedaży, PMB jest silnym i rzetelnym partnerem dla SCHWARTE PROCESSING. Jako spółka zależna L. Possehl & Co. mbH PMB kieruje się hanzeatycką tradycją handlową, której korzenie sięgają już ponad 170 lat wstecz, niezmiennie stoi na stanowisku, że fundamentem zdrowej gospodarki także w przyszłości jest silna klasa średnia. Na chwilę obecną należy do PMB dziewięć przedsiębiorstw średniej wielkości osiągających łącznie obroty roczne w wysokości ok. 210 mln EUR i zatrudniających blisko 1000 pracowników. Spółka SCHWARTE PROCESSING oraz inne podmioty zależne działają przy tym w obrębie grupy w sposób całkowicie samodzielny, czerpiąc zarazem korzyści z wzajemnej wymiany oraz z wieloletniego doświadczenia POSSEHL w zakresie innowacji. PMB udziela swoim firmom dużego wsparcia w celu sprostania wyzwaniom przyszłości oraz promuje aktywnie działania innowacyjne oraz rozwój nowych kompetencji. PMB nie jest notowana na giełdzie, nie korzysta także z finansowania ze strony inwestorów prywatnych, lecz jako spółka córka grupy POSSEHL pozostaje finansowo w pełni niezależna. Dzięki temu PMB jest w stanie sfinansować udziały, jak w przypadku SCHWARTE PROCESSING, w 100% z kapitały własnego. Zapewnia to przedsiębiorstwom PMB dużą swobodę bez ograniczeń w postaci własnych zobowiązań bankowych. Koniec końców wychodzi to na dobre także naszym klientom. Jako klienci SCHWARTE PROCESSING nie muszą oni sobie bowiem w ogóle zaprzątać głowy ewentualnymi problemami finansowymi.

KORZYŚCI DLA NASZYCH KLIENTÓW

  • Solidna baza biznesowa, której można zaufać
  • Doświadczenie przedsiębiorstwa z tradycjami o 170-letniej historii
  • Wysoki poziom innowacyjności oraz nowoczesne produkty i usługi
  • Niezależność finansowa i elastyczne podejście do realizacji zleceń
  • Bezpieczna prognoza dla długookresowej współpracy biznesowej

Niemcy

SCHWARTE GROUP GmbH
Taubenstraße 33 – 43

48282 Emsdetten

SCHWARTE GROUP GmbH
Gewerbering 13

06571 Roßleben


Telefon

Emsdetten: +49 257 296 0300 0

Roßleben: +49 346 729 161 8


E-mail


Polska

SCHWARTE GROUP Sp. z o.o.
Al. Obroncow Tobruku 3A

10-092 Olsztyn


Telefon

+48 895221802


E-mail