Image

Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny

Przedsiębiorstwom z branży farmaceutycznej oferujemy odrębny zakres przyrządów, fermentatorów i zbiorników do produkcji i magazynowania produktów, takich jak roztwory do podawania pozajelitowego, zawiesiny, syropy i produkty farmaceutyczne, woda iniekcyjna oraz WFI.Wymagania GMP dla przemysłu farmaceutycznego uwzględniamy od samego etapu doradztwa i planowania aż po dokumentację IQ/OQ. Produkcja odbywa się pod stałym nadzorem naszego działu zapewnienia jakości, a na jej zakończenie przeprowadzany jest test FAT oraz badanie czystości zbiorników i aparatury.

Dla przemysłu kosmetycznego proponujemy mieszalniki i zbiorniki magazynowe do różnych produktów. Wyposażane są one w specjalne mieszadła, dostosowane do danej aplikacji, np. przeciwbieżne mieszadła skrobakowe, mieszadła kotwicowe i mieszadła śmigłowe.

  • Fermentatory

  • MIESZALNIKI

  • ZBIORNIKI MAGAZYNOWE