Image

Przemysł spożywczy

Naszym odbiorcom z branży spożywczej oferujemy kompletne instalacje do produkcji, magazynowania i transportu płynnych i półpłynnych mediów. Mamy ofertę odpowiednią do mas czekoladowych i kakaowych, oleju, syropu i nadzień o różnej lepkości i gęstości. Do zastosowań w magazynach produkujemy kompletne instalacje do załadunku, składowania i rozładunku produktów sypkich – wraz z inżynierią, automatyką i montażem.

  • Mieszalniki i zbiorniki magazynowe do produktów płynnych i o konsystencji pasty

  • Mieszalniki do produktów o konsystencji pasty